Та юу хийж чадах вэ?

Хийх зүйл их байгаа.

Бүгд
Өөрийгөө хамгаалах
Бохирдлоо багасга

Агаарын бохирдлыг багасгахад туслах

Таны өгөөмөр хандив иргэдэд агаарын бохирдлоос шалтгаалсан эрүүл мэндийн эрсдлээс хамгаалах талаар мэдлэг олгох, мөн агаарын бохирдлыг бууруулах үйлсэд зориулагдах болно.

Breathe Mongolia буюу Агаарын Харуул НҮТББ нь нийтэд ил байгаа мэдээлэл дээр суурилан агаарын бохирдлыг бууруулах болон эрүүл мэндийг хамгаалахад шаардлагатай шийдлүүдийг судлах, олж мэдэхэд туслах зорилготой. НҮТББ нь аливаа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг бусдаас илүүд үзэн дэмжээгүй бөгөөд үнэн зөв гэдэгт баталгаа өгөхгүй. Хэрэглэгчдийн хийсэн сонголтоос бий болсон аливаа хариуцлага, зардал, хохирол, нөхөн төлбөр, нэхэмжлэл зэрэг бусад зүйлсэд НҮТББ ямар ч тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй. Бид дурдагдсан бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг авахдаа салбарын мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөө авч, судалгаа хийхийг хэрэглэгчдэд зөвлөж байна.

footerLogoBM
candidSeal

©2019-2024 Breathe Mongolia - Clean Air Coalition, Inc. Зохиогчийн эрх хуулиаp хамгаалагдсан

Breathe Mongolia - Clean Air Coalition АНУ-д 501c(3), Монголд Агаарын Харуул НҮТББ нэрээр бүртгэлтэй.

Breathe Mongolia өөр байгууллагын холбоосын агуулгад хариуцлага хүлээxгүй.