Та юу хийж чадах вэ?

Хийх зүйл их байгаа.

All
Protect Yourself
Reduce Emissions

Help reduce air pollution

Please donate to Breathe Mongolia! Your generous donation would help Breathe Mongolia educate adults and children about air pollution, how to protect their health, and help reduce pollution.

Breathe Mongolia буюу Агаарын Харуул НҮТББ нь нийтэд ил байгаа мэдээлэл дээр суурилан агаарын бохирдлыг бууруулах болон эрүүл мэндийг хамгаалахад шаардлагатай шийдлүүдийг судлах, олж мэдэхэд туслах зорилготой. НҮТББ нь аливаа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг бусдаас илүүд үзэн дэмжээгүй бөгөөд үнэн зөв гэдэгт баталгаа өгөхгүй. Хэрэглэгчдийн хийсэн сонголтоос бий болсон аливаа хариуцлага, зардал, хохирол, нөхөн төлбөр, нэхэмжлэл зэрэг бусад зүйлсэд НҮТББ ямар ч тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй. Бид дурдагдсан бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг авахдаа салбарын мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөө авч, судалгаа хийхийг хэрэглэгчдэд зөвлөж байна.

footerLogoBM
candidSeal

©2019-2024 Breathe Mongolia - Clean Air Coalition, Inc. All Rights Reserved

Breathe Mongolia - Clean Air Coalition is a 501(c)3 nonprofit in the US (Agaariin Kharuul nonprofit in Mongolia).

Breathe Mongolia is not responsible for the content of external sites.